Nämnder

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarö kommuner.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet över gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens arbete styrs främst av föräldrabalken, lagen om god man för ensamkommande barn, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Nämndens operativa verksamhet utförs av överförmyndarkansliet som finns inom kommunledningskontoret.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Helene Torvaldsdotter Dehring (M), Karlstad är ordförande och Dag Ohlsson (C), Hammarö är vice ordförande. Nämnden sammanträder 11 gånger per år.

Läs mer om överförmyndarverksamheten

     
Helene Torvaldsdotter   Dag Ohlsson (C)    
Dehring (M)        

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den