Nämnder

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

Med extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Gemensam organisation för kommunerna

Karlstads kommun ingår tillsammans med Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors, i Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Räddningstjänstförbundet har skapats för att lättare kunna samordna resurser mellan kommunerna om en kris eller stor olycka skulle ske.

Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare. Tre ledamöter från Karlstad kommun samt två ledamöter var från Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner. Per-Samuel Nisser (M), Karlstads kommun, är ordförande. 

 
Per-Samuel Nisser (M)  

Krisledningsnämndens samtliga ledamöter och ersättare

Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats kan du läsa mer om krisledningsorganisationen.

Uppdaterad den