Nämnder

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens vision är "Livsglädje för alla, både för kropp och själ." Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete.

 Nämnden ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, Alsters herrgård, Kommunarkivet, fritidsgårdar, parklekar, idrottsanläggningar, motionsspår och kommunens kulturella programverksamhet. Politikerna i nämnden beslutar om bidrag till kulturverksamhet, ansvarar för frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning och har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde. 


Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter. Dels genom att lämpliga  lokaler och anläggningar ställs till föreningars förfogande och dels genom föreningsbidrag.

        .                 

                    

Johanna Larsson (M)           Lina Larhult  (S)          Mattias Fröding (KD) 

Ordförande är Johanna Larsson (M), 1:e vice ordförande Lina Larhult (S) och 2:e vice ordförande Mattias Fröding (KD). 

Kontaktperson för nämndens arbete

Henrik Olanås, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 23 55
E-post: henrik.olanas@karlstad.se

Kontakt kultur- och fritidsförvaltningen

Vill du komma i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen, skicka e-post till:
kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den