Nämnder

Omvärldsnämnden

Karlstads kommun har en omvärldsnämnd som bland annat har hand om representation och ger bidrar till större evenemang i kommunen.

Detta är omvärldsnämndens uppdrag:

  • huvudansvar för arbetet med internationella frågor.
  • ansvar för kommunövergripande representation och Almengården, kommunens representationsvåning.
  • utdelning av förtjänsttecken och gåvor till anställda och andra personer som utmärkt sig på något sätt.
  • ansvar för att arrangera nationaldagsfirandet i kommunen
  • ge bidrag till större evenemang i Karlstad

Omvärldsnämnden sammanträder en gång i månaden. 

Ledamöter i omvärldsnämnden

Klicka för att öppna listan med ledamöter i ett nytt fönster

Uppdaterad den