Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden består av folkvalda politiker. Vi ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor och trafikplanering.

Kontakta nämnden

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Rebecka Andersson, nämndsekreterare
E-post rebecka.andersson@karlstad.se
Telefon 054-540 45 60

Uppdrag

I nämndens uppdrag ingår bland annat att

  • styra Stadsbyggnadsförvaltningens arbete
  • besluta om planläggning av mark och vatten
  • hantera ärenden i samband med byggande och fastighetsbildning
  • bevilja bygglov och anmälningar.

Funderar du på vilka regler som gäller kring byggande, detaljplaner och miljöfrågor i kommunen så hittar du information under Bygga, bo och leva hållbart.

Ordförande

Under perioden 2023-2026:

Anders Tallgren (S), ordförande

Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande

Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande

Ledamöter

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Nämndens förvaltning

Stadsbyggnadsförvaltningen

Möteskalender

Här i kalendern hittar du våra sammanträdestider.

OBS! När du klickar på dokumentlänken laddas filen automatiskt ner till din dator eller mobila enhet. Den öppnas inte.

V. ti on to fr
Filtrera på vecka 22           1 2
Filtrera på vecka 23 3 4 5 6 7 8 9
Filtrera på vecka 24 10 11 12 13 14 15 16
Filtrera på vecka 25 17 18 Filtrera på datum19 20 21 22 23
Filtrera på vecka 26 24 25 26 27 28 29 30

Kallelser och protokoll

Här hittar du handlingar för nämndens möten:

Beslut i korthet

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida