Nämnder

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens arbete styrs av stadsbyggnadsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafikplanering, och färdtjänst.

Den största delen av verksamheten handlar om planläggning av mark och vatten, ärendehantering i samband med byggande och fastighetsbildning, färdtjänst och riksfärdtjänst.

 
Erik Nilsson (KD) Håkan Holm Alteblad S)  Magnus Resare (M)

Ordförande är Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S) och 2:e vice ordförande Magnus Resare (M).

Kontaktperson för nämndens arbete

Cathrine Damberg, nämndsekreterare
telefon:054-540 68 64 

e-post: cathrine.damberg@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den