Stadsbyggnadsnämnden

Beslut i korthet

Här kan du läsa en kort beskrivning av några av besluten som stadsbyggnadsnämnden har fattat.

Alla beslut från respektive sammanträde hittar du i mötets protokoll.

Protokoll

Uppdaterad den