Teknik- och fastighetsnämnden

Beslut i korthet

Här kan du läsa en kort beskrivning av några av besluten som teknik- och fastighetsnämnden har fattat.

Alla beslut från respektive sammanträde hittar du i mötets protokoll.

Här hittar du samtliga protokoll i sin helhet

Uppdaterad den