Beslut i korthet

Vård- och omsorgsnämnden 2012

Här publiceras sammanfattningar av de ärenden som behandlats på vård- och omsorgsnämndens sammanträden.

Uppdaterad den