Information till politiker

Information till dig som är politiker

Här hittar du som är förtroendevald i Karlstads kommun aktuella blanketter och villkor.

Karlstads kommun byter bank till Nordea - du behöver anmäla ditt bankkonto

Nu byter Karlstads kommun bank från Swedbank till Nordea. Det berör utbetalningar för alla i koncernens förvaltningar och bolag. Från den 27 april kommer din lön via Nordea. Du behöver ange vilket bankkonto du vill ha arvodet utbetalt till senast den 9 april. Instruktioner för hur du gör finns på Solsidan. Du får också information från din nämndsekreterare. 

E-tjänster för dig som förtroendevald

E-tjänst: dagarvode och reserapport

E-tjänst: dagarvode enkel 

E-tjänst: stående anmälan med egen bil 

E-tjänst: ersättning för förlorad arbetsinkomst

E-tjänst: ersättning övriga kostnader

E-tjänst: avsluta ett politiskt uppdrag

Introduktionsutbildning

I samband med en ny mandatperiod har kommunen erbjudit ett utbildningspaket till dig som förtroendevald. Det bestod av flera utbildningsdagar och presentationerna från utbildningen finns nu tillgängliga.

Presentationer från introduktionsutbildningarna

Information och dokument

Arvoden för förtroendevalda fr o m 1 januari 2022

Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Karlstads kommun.pdf

Handbok för förtroendevalda i Karlstads kommuns nämnder.pdf

Information till dig som förtroendevald om hantering av personuppgifter

Reserapport förtroendevalda

Stående anmälan om resa med egen bil

Villkor för de förtroendevaldas uppdrag i Karlstads kommun

Omställningsstöd och pension

Ansökan pensionsförmån

Ansökan om utbetalning av visstidspension

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18.pdf

Tillämpningsanvisningar OPF-KL mars 2020.pdf

OPF-KL Omställningsstöd

OPF-KL Sjukpension

Uppdaterad den