Information till politiker

Information till dig som är politiker

Här hittar du som är förtroendevald i Karlstads kommun aktuella blanketter och villkor.

Utbildningar för dig som förtroendevald

Intern kontroll 2019-2020

Kommunen bjuder in dig som förtroendevald till utbildning i intern kontroll. Utbildningen ges vid tre alternativa tillfällen som man kan välja mellan: 

  • 21 november 2019
  • 19 december 2019
  • 16 januari 2020

Inbjudan och program med mer information.

Anmäl deltagande via denna länk. 

Introduktionsutbildning 2019

I samband med en ny mandatperiod har kommunen erbjudit ett utbildningspaket till dig som förtroendevald. Det bestod av flera utbildningsdagar och presentationerna från utbildningen finns nu tillgängliga.

Presentationer från introduktionsutbildningarna

Information och dokument

Arvoden för förtroendevalda fr o m 1 juli 2019.pdf

Ersättning för förlorad arbetsinkomst.docx

Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Karlstads kommun.pdf

Handbok för förtroendevalda i Karlstads kommuns nämnder.pdf

Information till dig som förtroendevald om hantering av personuppgifter

Reserapport förtroendevalda

Stående anmälan om resa med egen bil

Villkor för de förtroendevaldas uppdrag i Karlstads kommun

Omställningsstöd och pension

Ansökan pensionsförmån

Ansökan om utbetalning av visstidspension

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18.pdf

Tillämpningsanvisningar OPF-KL18.pdf

OPF-KL Efterlevandeskydd och familjeskydd

OPF-KL Omställningsstöd

OPF-KL Pension

OPF-KL Sjukpension

Avsluta ett politiskt uppdrag

Via en e-tjänst kan du som förtroendevald i Karlstads kommun avsluta ett eller flera politiska uppdrag som du har. Din begäran om avslut ska godkännas av kommunfullmäktige eller den nämnd som har utsett dig.

E-tjänst: avsluta politiskt uppdrag

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den