Information till politiker

Information till dig som är politiker

Här hittar du som är förtroendevald i Karlstads kommun aktuella blanketter och villkor.

E-tjänster för dig som förtroendevald

E-tjänst: dagarvode och reserapport

E-tjänst: dagarvode enkel 

E-tjänst: stående anmälan med egen bil 

E-tjänst: ersättning för förlorad arbetsinkomst

E-tjänst: ersättning övriga kostnader

E-tjänst: avsluta ett politiskt uppdrag 

Välkommen på introduktionsutbildning

I samband med en ny mandatperiod erbjuder kommunen utbildningar för dig som är förtroendevald. Introduktionen ger dig kunskaper för ditt uppdrag som förtroendevald i koncernen Karlstads kommuns nämnder och bolag samt förbund. Den består av flera utbildningsdagar och du kan läsa om innehållet i programmet. Nytt för den här mandatperioden är en riktad utbildning i möteshantering för dig med ordförandeuppdrag.

Inbjudan och program introduktion förtroendevalda 2023.pdf

Inbjudan och länk till anmälan kommer även att skickas ut via läsplatta för de som har. Datum för introduktionen är;

  • 23 januari klockan 13.00-15.30. Utbildning för dig med ordförandeuppdrag
  • 31 januari, klockan 8.30-16.45. Gemensam introduktion för alla. 
  • 2 februari, klockan 8.30-16.45. Förtroendevalda med uppdrag i fullmäktige och nämnd. 
  • 28 mars, klockan 08.30-15.00. Förtroendevalda med uppdrag i bolag. 
  • 29 mars, klockan 08.30-16.45. Förtroendevalda med uppdrag i bolag. 

Anmälan

Du anmäler dig senast 15 januari. Ange vilka dagar du deltar och om du har särskilda önskemål kring specialkost.

Anmälan till introduktion förtroendevalda

Information och dokument

Villkor för de förtroendevaldas uppdrag i Karlstads kommun 2023.pdf

Arvoden för förtroendevalda fr o m 1 januari 2022

Handbok för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Karlstads kommun.pdf

Handbok för förtroendevalda i Karlstads kommuns nämnder.pdf

Information till dig som förtroendevald om hantering av personuppgifter

Omställningsstöd och pension

Ansökan pensionsförmån

Ansökan om utbetalning av visstidspension

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18.pdf

Tillämpningsanvisningar OPF-KL mars 2020.pdf

OPF-KL Omställningsstöd

OPF-KL Sjukpension

Uppdaterad den