Rådgivande organ

Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet ska vara ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor och ge möjlighet till ömsesidig information och diskussion mellan kommunen och representanter med goda kunskaper om Karlstads landsbygd.

Syftet med rådet är att lyfta utvecklingsmöjligheter utanför tätorten och öka medvetenheten om de behov som finns på landsbygden, både bland boende, företag och organisationer. På det viset kan vi uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet bättre i kommunens verksamhet.

Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering genom ökad samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.

Rådet består totalt nio ledamöter. Två av dessa väljs inom kommunstyrelsen och fungerar som ordförande och vice ordförande. Övriga sju ledamöter ska representera personer som bor i kommunen eller organisationer som verkar i kommunen, och har goda kunskaper om eller anknytning till landsbygden. De sju har valts ut genom ett nomineringsförfarande.

Ledamöter i landsbygdsrådet

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns möjlighet att söka pengar för särskilda insatser för landsbygdsutveckling. Varje år avsätts en särskilda pengar i syfte att utveckla kommunen utanför den centrala tätorten.

Läs mer om hur du söker

Uppdaterad den