Landsbygdsrådets eldsjälspris

Nominera årets eldsjäl

Vem vill du nominera till Landsbygdsrådets eldsjälspris 2022? Nomineringen är öppen under sommaren och priset delas ut för första gången i december.

Landsbygdsrådets eldsjälspris vill uppmärksamma betydelsen av den ideella kraften på Karlstads kommuns landsbygd. Den som nomineras ska vara ideellt engagerad i en av de mindre tätorterna eller landsbygderna i Karlstads kommun.

Vinnaren av Landsbygdsrådets eldsjälspris ska vara en person som

  • är ideellt engagerad utanför Karlstads tätort
  • genom sina ideella insatser bidragit positivt till utvecklingen på landsbygden och de mindre tätorterna i Karlstads kommun. 

Nomineringen är öppen 27 juni–31 augusti. Vinnaren, årets eldsjäl, utses sedan av en jury med representanter ur landsbygdsrådet. Årets eldsjäl får förutom äran motta 5 000 kronor och priset delas ut i slutet av året.

Endast seriösa nomineringar som innehåller en tillräcklig beskrivning av personens insatser behandlas av juryn. En person får inte nominera sig själv och en person kan inte mottaga priset mer än en gång. Hör av dig till Kontaktcenter om du har några frågor, via e-post: karlstadskommun@karlstad.se eller telefon: 054-540 00 00.

Skicka in din nominering senast 31 augusti

Hantering av personuppgifter

Uppdaterad den