Landsbygdsrådets eldsjälspris

Eldsjälspriset prisar den ideella kraften på landsbygden

Karlstads kommun delar årligen ut Landsbygdsrådets eldsjälspris. Priset delas ut för första gången 2022. Nomineringen pågår 27 juni–31 augusti. Representanter från Landsbygdsrådet och Karlstads kommun utser en vinnare som presenteras i slutet av året.

Landsbygdsrådets eldsjälspris syftar till att uppmärksamma och lyfta betydelsen av den ideella kraften på kommunens landsbygd. Eldsjälspriset delas ut till en person som genom ideella insatser bidragit positivt till utvecklingen i de mindre tätorterna och landsbygden i Karlstads kommun.

Vinnaren får en summa på 5 000 kronor samt ett diplom och medverkan på en prisutdelning.

Eldsjälar är viktiga för kommunens landsbygd

En livskraftig landsbygd skapar ett stabilt civilsamhälle och ett starkt näringsliv. Eldsjälar är mycket viktiga personer som lägger ner stort ideellt arbete för att kommunens landsbygd och mindre tätorter ska utvecklas och fortsätta vara attraktiva platser att bo och verka på.

Landsbygdsrådets eldsjälspris är ett sätt för kommunen att lyfta och premiera dessa eldsjälar. Ofta är det deras engagemang, goda avsikter och starka vilja som skapar bättre förutsättningar för såväl unga som gamla att trivas i sin hembygd. Det ideella arbete som utförs på fritiden för att skapa bättre livsvillkor för kommunens medborgare är värdefullt i en kommun som strävar efter att alla ska trivas och ha ett bra liv.

Uppdaterad den