Rådgivande organ

Mångfaldsforum

Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad, genom medborgardialog.

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog och i gruppen sitter fem utsedda politiker och 1 tjänsteman. Gruppens uppdrag är att förbereda kontakten med olika grupper utifrån olika sakfrågor. Beslut om att inrätta ett mångfaldsforum fattades våren 2014. Mångfaldsforum har sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Vi har dock valt att inte aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna, ålder och funktionsnedsättning, eftersom det redan finns andra råd i kommunen som arbetar med dem.

Det senaste två åren har Integration, flyktingmottagande, hederskultur och "En stad för alla" varit i huvudfokus vid olika träffar, forum och möten med organisationer, myndigheter och föreningar.

Forumet ska bidra till att kommunen når det övergripande målet om att Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper bättre ska tas tillvara. Under våren och sommaren 2015 arbetar mångfaldsforum med att samla in förslag från Karlstadsborna för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Sedan starten har vi träffat ett stort antal föreningar, myndigheter och organisationer, till exempel studieförbunden, invandrarföreningar, Migrationsverket, kvinnoföreningar. Ibland är det mindre möten och ibland är det stora öppna möten.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den