Karlstads kommuns näringslivsråd

Näringslivsrådet ska stärka dialogen mellan kommunen och näringslivet

Näringslivsrådet är en remissinstans under kommunstyrelsen. Syftet med näringslivsrådet är att stärka kommunens samverkan och kontakt med näringslivet.

Målet med näringslivsrådet är att tillsammans främja en positiv utveckling och tillväxt, vilket ökar förutsättningarna för fler jobb.

Näringslivsrådet består av två förtroendevalda från kommunen och sju representanter från näringslivet i Karlstad. Kriteriet är att representanterna ska äga ett företag som har sitt säte i Karlstads kommun. De får genom näringslivsrådet yttra sig och tycka till i olika ärenden som rör tillväxt.

Läs mer och se ledamöterna i rådet.

Uppdaterad den