Rådgivande organ

Ungdomsfullmäktige

00:38 min

Tycker du att det är viktigt att unga får göra sina röster hörda? Det gör vi också! Om du är nyfiken på vad ungdomsfullmäktige är och hur vi jobbar ska du läsa vidare här.

Vi representerar kommunens unga

Vi som är medlemmar i ungdomsfullmäktige kallas för ledamöter. Vårt uppdrag är att representera kommunens unga, helt utan koppling till de politiska partierna. Vi arbetar för att FN:s konvention om barns rättigheter efterlevs.

Här kan du läsa mer om FN:s konvention om barns rättigheter

Dialogen med kommunens styrelser och nämnder är viktig i vårt arbete

Ungdomsfullmäktige har en rådgivande funktion i kommunen. Det innebär att vi diskuterar olika frågor med kommunens styrelser och nämnder. Dialogen är viktig eftersom den ökar förståelsen mellan politiker och ungdomar om varandras värderingar och kunskaper.

Vi jobbar i mindre grupper och träffas på stormöten en gång i månaden

Vi vill att alla ska få arbeta med de frågor som de är mest intresserade av. Därför jobbar vi i utskott och fokusgrupper som består av ett antal ledamöter som arbetar med specifika frågor.

Här kan du läsa om våra aktiva fokusgrupper

En gång i månaden har vi stormöten. Då diskuterar vi och beslutar i frågor som vi har bestämt att vi vill arbeta med. Utskotten och fokusgrupperna rapporterar om sitt arbete så att alla i ungdomsfullmäktige vet vad som är på gång inom olika områden.

Vi bjuder också in politiker och tjänstepersoner som berättar om sina verksamheter och lyfter frågor som vi kan arbeta med.

Du lär dig massor i ungdomsfullmäktige

Som ledamot får du möjlighet att arbeta i en demokratisk organisation och få inflytande i frågor som rör kommunens unga. Du lär dig att driva frågor och argumentera. Du får också kunskap om hur demokratin och kommunen fungerar.

Vi väljer tillsammans ut frågor som vi vill vara med och påverka. Antingen lyfter vi frågorna själva, eller också kommer det in förslag från kommunen.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Vill du engagera dig i ungdomsfullmäktige eller har du ett förslag på en fråga som ungdomsfullmäktige skulle kunna arbeta med? Vill du bjuda in oss till ett möte eller har du frågor om hur vi arbetar? Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

Skicka ett meddelande till något av våra konton på sociala medier eller mejla oss på ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Här hittar du oss på Instagram
Här hittar du oss på Facebook

Uppdaterad den