Rådgivande organ

Ungdomsfullmäktige

00:38 min

Tycker du att det är viktigt att unga får göra sina röster hörda? Det gör vi också! Om du är nyfiken på vad ungdomsfullmäktige är och hur vi jobbar så har du hittat rätt.

Träffa oss på vår valturné

Ungdomsfullmäktige åker på valturné den 20 februari till den 30 mars 2023. Då besöker vi högstadie- och gymnasieskolor i Karlstads kommun för att berätta valet till ungdomsfullmäktige. Vi ses väl?

Här kan du läsa om hur det fungerar att kandidera och rösta.

Vi representerar kommunens unga

Ungdomsfullmäktige bildas av unga som är mellan 15 och 19 år. Vårt uppdrag är att representera kommunens unga, helt utan koppling till de politiska partierna. 

Vi jobbar för att FN:s konvention om barns rättigheter efterlevs.

På Barnombudsmannens webbplats kan du läsa mer om FN:s konvention om barns rättigheter.

Vi pratar med kommunens politiker

Ungdomsfullmäktige har en rådgivande funktion i kommunen. Det innebär att vi kan ta del av och påverka kommande beslut i frågor som vi tycker är viktiga för ungdomar i Karlstad.

Dialogen mellan ungdomsfullmäktige och kommunens nämnder är viktig eftersom den ökar förståelsen mellan politiker och ungdomar om varandras värderingar, åsikter och kunskaper.

Här kan du läsa om kommunens 13 nämnder.

Vi jobbar med olika frågor i mindre grupper 

Vi vill att alla ska få jobba med de frågor som de är mest intresserade av. Därför sitter vi med i fokusgrupper som har olika intresseområden.

Vi har också två utskott där det sitter ett antal ledamöter som sköter det interna arbetet i ungdomsfullmäktige.

  • Arbetsutskottet bestämmer till exempel vilka ärenden som ska tas upp på våra stormöten och är ungdomsfullmäktiges ansikte utåt i olika sammanhang.
  • Medie- och valutskottet bestämmer hur ungdomsfullmäktige ska synas och höras i olika kanaler och planerar valturnén under våren.

Vi träffas på stormöten en gång i månaden

På våra stormöten diskuterar vi och beslutar i olika frågor som inkommer som förslag från utskott, enskilda ledamöter eller kommunen.

Utskotten och fokusgrupperna rapporterar om sitt arbete så att alla i ungdomsfullmäktige vet vad som är på gång inom olika områden. Vi bjuder också in politiker och tjänstepersoner som tar upp olika frågor de vill diskutera med oss.

Du lär dig massor i ungdomsfullmäktige

Som ledamot i ungdomsfullmäktige kommer du att

  • jobba i en demokratisk organisation
  • prata med kommunens politiker
  • utveckla din förmåga att argumentera och tycka till
  • få inflytande i frågor som rör kommunens unga
  • lära dig hur kommunen fungerar och hur du kan driva en fråga i kommunen
  • åka på konferenser och studiebesök
  • få en merit i ditt CV
  • få vänner för livet.

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i ungdomsfullmäktige

Du kommer att lära dig allt du behöver veta i början av mandatperioden. Som nytillträdd ledamot är du också med och bestämmer hur ungdomsfullmäktige ska se ut under mandatperioden.

Vill du veta mer om oss?

Här nedanför kan du se vilka ledamöter som sitter med i ungdomsfullmäktige, vad vi jobbar med just nu, anteckningar från våra stormöten, vårt reglemente och hur du kan kontakta oss.

Uppdaterad den