Ungdomsfullmäktige i Karlstads kommun

Så här kan du påverka

Du kan engagera dig genom att kandidera till ungdomsfullmäktige. Men du kan även vara med och påverka utan att vara invald i ungdomsfullmäktige. Det kan handla om allt från att vara med och arrangera en konsert eller sportevenemang till att diskutera busslinjer med styrande politiker!

Kandidera till ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige åker på valturné 25 april – 17 maj! Valsamordnaren besöker flera högstadie- och gymnasieskolor och informerar om ungdomsfullmäktiges verksamhet och om valet.

Alla som kandiderar måste vara folkbokförda i Karlstads kommun och vara 15-18 år. (Gäller fr.o.m. året personen fyller 15 år. I år gäller det personer födda 2007).

De 25 ledamöter och 15 ersättare som blir framröstade av Karlstads ungdomar tillträder i september. Mandatperioden för ungdomsfullmäktige är ett skolår.

Engagera dig - utan att vara vald

Även om du inte sitter med i ungdomsfullmäktige kan du vara med och påverka. Du kan även engagera dig i våra fokusgrupper. Alla från årskurs 8 upp till sista gymnasieåret är välkomna att sitta med i någon av våra grupper eller delta i andra projekt.

Om du är intresserad av att sitta med i någon av fokusgrupperna eller har du några förslag eller tips på vad ungdomsfullmäktige kan jobba med? kontakta kommunens ungdomssamordnare på ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Medborgarförslag och synpunkter

Varje medborgare i Karlstads kommun har rätt att lämna medborgarförslag eller synpunkter. Detta gäller även om du är under 18 och inte har rösträtt.

Läs mer eller lämna medborgarförslag

Kontakta politiker

Du kan också höra av dig till kommunens politiker med dina förslag och synpunkter.

Karlstads politiker tycker det är mycket värdefullt att få höra unga medborgares synpunkter och förslag och lära sig mer om ungas situation i Karlstad.  

Uppdaterad den