Styrande dokument

IT-policy

Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns IT-policy ”Verksamhetsutveckling med IT som stöd”. Den ska vara ett stöd för kommunens verksamheter.

Med policyn som stöd ska arbetet underlättas så att vi tillsammans kan möta Karlstadsbornas behov. Det är nämnder och styrelser som ansvarar för att policyn efterföljs och anpassas till den egna verksamheten.

Effektivisera verksamheten och bidra till utveckling

IT ska medverka till att Karlstads kommun blir mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera verksamheten samt bidra till kommunens utveckling.

Invånarna ska stå i centrum för kommunens verksamhet och IT ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och på så sätt underlätta tillgången till kommunens tjänster.

Kommunens webbplatser ska vara tillgängliga och anpassade för målgruppernas behov och livssituation.

Karlstads kommun ska skapa IT-lösningar som underlättar för både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det dagliga arbetet.

Verksamhetsutveckling IT som stöd.pdf

IT-policy (broschyr).pdf

 

 

 

Uppdaterad den