Visioner och framtidsidéer

Styrmodell

Styrmodell_vision

Karlstads kommuns vision, värdegrund och övergripande mål är viktiga delar av vår styrmodell Solklart. Dessa delar ingår i det vi kallar vår verksamhetsstyrning.   

Styrmodellen i stort innefattar även principer för ekonomistyrning och kvalitetsstyrning. All styrning pekar i riktning mot vår vision Ett bättre liv i solstaden.

Uppdaterad den