Karlstads kommuns värdegrund

Vi är till för Karlstadsborna

Vi som arbetar inom koncernen Karlstads kommun arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet.

Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam i alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår värdegrund är:

  • Vi är till för Karlstadsborna
  • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet
  • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang
  • Vi är en kommun i gott skick
  • Vi når goda resultat

Vi är till för Karlstadsborna

Vi arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i - både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet.

Vi når goda resultat

Vi tar ansvar för att nå goda resultat i alla verksamheter. Vi gör detta genom att vara kostnadseffektiva, ha helhetsperspektiv, samverka och vara kvalitetsmedvetna. Vi går från ord till handling, följer upp vårt arbete och lär av både framgång och misslyckanden. Vi utvecklar vår kompetens, använder ny teknik och nya arbetssätt för att uppnå goda resultat.

Vi är en kommun i gott skick

Vi har ordning på pengar, papper och personal. Personalen är en viktig drivkraft i utvecklingen av kommunen. Vi hanterar de gemensamma resurserna med ansvar, lyhördhet och öppenhet. Ibland kommer olika intressen i konflikt med varandra. Vi gör kloka avvägningar som bottnar i våra värderingar och vår vision. Detta ger förutsättningar för rättssäkerhet, tillväxt och utveckling.

Vi genomför vårt uppdrag med engagemang

Vårt intresse för Karlstads kommuns utveckling engagerar oss. Det har sin grund i vår kunskap och erfarenhet om hur vi bäst utför och utvecklar vårt uppdrag. Vi känner att vårt arbete har ett rikt innehåll som ger oss tillfredsställelse, personlig utveckling och skapar arbetsglädje.

Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet

VI skapar framtidens kommun genom att förbereda oss för nya krav och behov som skapas av förändringar i samhället. Det resulterar i ständiga förbättringar och att vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och pröva nytt. Estetiska och funktionella ambitioner går hand i hand. Vi underlättar för entreprenörer och för dem som vill utveckla sin verksamhet. Socialt och miljömässigt ansvar ger nästa generation en bra framtid.

Uppdaterad den