Så styrs Karlstads kommun

Vår vision

Flygbild över älven och centrala Karlstad med texten Ett bättre liv i solstaden
Karlstads kommuns vision är att alla ska ha ett bättre liv i solstaden.

Karlstads kommuns vision Ett bättre liv i solstaden talar om vart vi vill färdas och ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver varför Karlstads kommun måste skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas.

Ett bättre liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet du befinner dig och det handlar om alla slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, friluftsliv, pensionärsliv, stadsliv, lantliv... ja alla liv!

Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre än på andra platser och vi
ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv när
vi planerar vår verksamhet. Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här. Det är det vi menar med "Ett bättre liv i solstaden".

Solen är en viktig del i formuleringen i visionen. Solen är en välkänd och omtyckt symbol som inkluderar hela Karlstads kommun.

Tryggt vardagsliv och dynamiskt näringsliv

Karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med närhet till arbete,fritid, vatten och grönska.

Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv och invånarna ska ha tillgång
till ett stimulerande arbetsliv och bra utbildningsmöjligheter.

Aktivt fritidsliv bidrar till livsglädje

Ett stort utbud av aktiviteter ska ge möjlighet till ett aktivt fritidsliv
som bidrar till livsglädje. Vi ska ha ett brett kultur- och nöjesliv med
puls och dynamik. Den som gillar sport- och idrottsliv ska ha mycket
att välja mellan både som publik och utövare.

Bra bostadsliv både centralt och på landsbygden

Här ska finnas ett levande centrum och attraktiva ytterområden
med bra kommunikationer. Det ska vara enkelt att ta sig mellan
jobb, skola och bostad på ett hållbart sätt. Bostadslivet ska erbjuda
bra boendemiljöer för alla, både centralt och på landsbygden. Vi ska
ha en bra infrastruktur och nyttja fördelen av vårt geografiska läge
mellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Ett bra liv för alla

Karlstadsborna ska ha tillgång till god service som ständigt utvecklas
och anpassar sig efter invånarnas behov. Alla Karlstadsbor ska bli
väl mottagna inom skola, vård och omsorg. Vi möjliggör ett bra liv
för alla i livets olika skeenden och ska verka för ökad acceptans,
jämställdhet och jämlikhet. Det ska finnas bra utbildningsmöjligheter
på alla nivåer som bidrar till kompetensförsörjningen.

Ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart

Tillsammans bygger vi en både bättre, större och mer hållbar kommun där
vi säkrar resurser till välfärden. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi är modiga och
innovativa, använder ny teknik och skapar utrymme för både miljö,
människor och företag att växa och utvecklas. Här ska allt finnas som
behövs för ett bättre liv mitt i vackerheta – med närhet till vatten,
natur och livsglädje.

Styrkor som många vill behålla

Visionen Ett bättre liv i solstaden beslutades av kommunfullmäktige den 21 januari 2021. Texterna beslutades av kommunfullmäktige den 15 juni 2021 i samband med strategisk plan.

Visionen bygger på cirka 1300 synpunkter som samlats in från Karlstadsbor, förtroendevalda och medarbetare inom Karlstads kommun. Synpunkterna visar att Karlstadsborna uppskattar Karlstad och värdesätter särskilt vattnet, naturen, solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna som bor här. Det är styrkor som många gärna vill behålla i framtidens Karlstad.

I denna broschyr kan du läsa mer om visionen Ett bättre liv i solstaden.

En del av vår styrmodell

Karlstads kommuns styrmodell består av tre delar - visionen, strategisk plan och värdegrunden. För att på lång sikt uppnå visionen finns konkreta mål i kommunens strategiska plan som du kan läsa mer om här.

Uppdaterad den