Val

Om val

Valsedlar i vallokal

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I maj vart femte år hålls val till Europaparlamentet.

I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet.

Val vart fjärde och femte år

Vart fjärde år, andra söndagen i september, hålls alltid ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Vart femte år i maj hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, region- eller kommunfullmäktige bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Valnämnden

Det är valnämnden som ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Ordförande: Marianne Wreifors (S) 
Vice ordförande: Gunnar Ordell (M)

Uppdaterad den