Så styrs kommunen

Politiker beslutar och tjänstemän bereder

Politiker och tjänstemän arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att nå resultat som politikerna tagit beslut om.

Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och fattar beslut i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om kommunens färdriktning. Tjänstemännen har i uppgift att syssla med detaljfrågor, bereda underlag och verkställer det som nämnderna beslutat om. Kort sagt är det politikerna som bestämmer och tjänstemännen som utför

Politikerna är valda av folket

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart 4:e år och kallas för förtroendevalda. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta.

Tjänstemännen är anställda i kommunen

För att bereda och genomföra politikens beslut jobbar offentligt anställda i kommunen, de kallas tjänstemän. Tjänstemännen är bland annat allmänkunniga administratörer, många är specialiserade inom olika professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. 

Tjänstemännen är inte valda av folket utan de är anställda som vem som helst.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den