Så styrs kommunen

Politiker beslutar och tjänstepersoner bereder

Politiker och tjänstepersoner arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstepersoner bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att nå resultat som politikerna tagit beslut om.

Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och fattar beslut i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När politikerna tagit beslut får tjänstepersoner i uppgift att bereda underlag, syssla med detaljfrågor och verkställa besluten. 

Politikerna är valda av folket

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år och kallas för förtroendevalda. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta.

Tjänstepersoner är anställda i kommunen

För att bereda och genomföra politikens beslut jobbar offentligt anställda i kommunen, de kallas tjänsteperson. Tjänstepersonerna är bland annat allmänkunniga administratörer, många är specialiserade inom olika professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. 

Tjänstepersoner är inte valda av folket utan de är anställda som vem som helst.

Uppdaterad den