Styrning

Kvalitets- och styrmodell

Karlstads kommun har en egen kvalitets- och styrmodell. Den beskriver vilka ramar som koncernens verksamheter ska förhålla sig till och den bidrar att samordna utvecklingen i koncernens alla verksamheter. 

De viktigaste delarna är kommunens vision, värdegrund och och de övergripande målen i strategisk plan. I kvalitets- och styrmodellen ingår också till exempel de lagar och regler som våra verksamheter måste följa.

Kvalitets- och styrmodellens rubriker: 

  • Lagstiftningen är ramverket
  • Visionen visar riktningen
  • Reglemente och bolagsordning reglerar ansvarsområden
  • Strategisk plan pekar ut målområden
  • Nämnd och bolagsstyrelse bestämmer om sitt ansvarsområde
  • Förvaltningar och bolag genomför
  • Värdegrunden är vår kompass

 Ladda ner  kvalitets- och styrmodellen (pdf)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den