Miljö- och klimatstrategi för Karlstads kommun

Den goda gröna staden

Miljö- och klimatstrategin beskriver hur Karlstad ska växa och samtidigt vara en miljömässigt hållbar stad. Den är en av tre hållbarhetsstrategier som vägleder kommunen i arbetet med att nå målen och visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern.

Miljöfrågorna viktiga på alla nivåer i kommunen

Konsekvenserna av vår miljöförstörelse och våra utsläpp är enorma och därför måste vi alla gemensamt arbeta för att minska behovet av fossila energikällor. Ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete kräver att miljöfrågorna hanteras på alla nivåer i kommunen.

Prioriterade insatsområden:

  • Klimat och luft
  • Vatten
  • Natur och biologisk mångfald
  • Mark, byggande och boende
  • Internt miljöarbete

Insatsområdena utgår från de nationella miljömålen.

Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi.pdf

Uppföljning av miljö- och klimatstrategin 2015.pdf

Miljö- och klimatstrategins sifferbilaga uppdaterad april 2016.pdf

 

Så går arbetet mot våra miljömål

Vi jobbar intensivt för att bli mer klimatsmarta och miljöanpassade och ju fler vi är som hjälps åt, desto större möjlighet att vi tillsammans kan skapa den goda gröna staden. På karlstad.se/enmiljosmartkommun hittar du resultatet från kommunens miljöarbete och information om hur du kan hjälpa till i arbetet mot ett grönare Karlstad.

Läs mer om hur vi jobbbar med miljö- och klimatstrategin i vår folder

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den