Kvalitet, undersökningar och statistik

Kvalitet för Karlstadsbornas bästa

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Lär sig barnen något i skolan och är vården på våra äldreboenden bra? Här kan du läsa om undersökningar vi deltar i för att få veta hur vi kan göra Karlstad till en ännu bättre kommun att leva i.

Undersökningar

Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kvaliteten på kommunens service. Därför följer vi upp arbetet i våra olika verksamheter och jämför oss med andra kommuner regelbundet. 

Här redovisar vi resultaten av olika undersökningar

Jämför service mellan olika enheter

I vår jämför service kan du jämföra Karlstads kommuns olika utförare och privata aktörer. Det är ett bra verktyg att använda för att få veta hur enheterna inom en viss verksamhet kan skilja sig åt.

Här kan du jämföra service

Servicegarantier

För att du som Karlstadsbo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har vi servicegarantier för en rad tjänster. En servicegaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss.

Här kan du se våra servicegarantier

Lämna gärna synpunkter och hjälp oss att bli bättre

Du får gärna lämna synpunkter på det vi gör eller inte gör. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna bli bättre. Därför är alla synpunkter välkomna oavsett om det är beröm, förslag eller klagomål. 

Lämna din synpunkt här

Uppdaterad den