Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen.

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Karlstad står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i fyra grupper där mörkgrönt innebär att Karlstad är bland de bästa kommunerna och rött innebär att Karlstad är bland de sämsta kommunerna. I de flesta fall har vi också kommenterat resultatet.

Undersökningen delas in i fem olika områden:
• Kommunens tillgänglighet
• Trygghetsaspekter i kommunen
• Delaktighet och kommunens information
• Kommunens effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten i undersökningen har olika karaktär och syften. Gemensamt är att de på ett kortfattat sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Sammanfattning av undersökningen 2017

Av de 33 nyckeltal som Karlstads kommun mätte 2017 ligger 24 nyckeltal i den bästa eller näst bästa gruppen. I de flesta fall ligger Karlstads kommun över medelvärdet för andra deltagande kommuner.

Bland annat så ligger Karlstads kommun på andra plats i Sverige vad gäller andelen miljöbilar i kommunens verksamhet. Karlstad ligger på 17e plats vad gäller kostnad per elever i gymnasieprogram och vi ligger i näst bästa gruppen vad gäller andel gymnasielever som tar examen.

Undersökningen visar också att Karlstads kommun har kortat väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen från 91 dagar 2016 till 65 dagar 2017.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten är ett mått på hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet för brukarna. I den kommun som har lägst antal har brukarna träffat sex personer under en 14-dagarnsperiod. I den kommun med högst antal får brukarna träffa 27 personer. I Karlstads kommun är genomsnittet 19 personer. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde och målet är att öka personalkontinuiteten.

Andelen förvärvsarbetare har ökat stadigt de senaste åren men Karlstad ligger kvar i näst sämsta gruppen. Jämfört med riket ligger kommunen cirka en procentenhet lägre. Dessutom har andelen biståndsmottagare i Karlstad legat på drygt fyra procent sedan 2008. Sedan 2014 har andelen biståndsmottagare minskat från 4,7 procent och ligger 2017 på 4,3 procent. Motsvarande siffra för riket är 4,1 procent.

Karlstads resultat

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Jämför med andra kommuner

I vår Hitta och jämför-service kan du jämföra Karlstads resultat med våra fem jämförelsekommuner; Jönköping, Kalmar, Sundsvall, Växjö och Örebro.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den