Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Undersökningen görs utifrån tre fokusområden: Barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som samordnar Kommunens kvalitet i korthet och cirka 260 kommuner deltar i undersökningen.

Inom området barn och unga undersöks kvaliteten både inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt inom utvalda områden som berör barn och ungas fritid. För området stöd och omsorg ingår både äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen i undersökningen. Området samhälle och miljö undersöker dels kommunens service till medborgare och näringslivet, dels hur väl kommunen bidrar till en hållbar utveckling av miljön.

Totalt görs mätningar av cirka 40 nyckeltal som har olika karaktär och syften. Antalet nyckeltal kan variera något mellan olika år. Gemensamt är att nyckeltalen på ett kortfattat sätt ger en övergripande bild av hur våra resultat står sig i förhållande till andra kommuner.

För att göra jämförelser med andra kommuner så delas resultaten in i färgerna grön, gul och röd. Färgerna representerar resultatets placering jämfört med alla andra deltagande kommuner. Grön färg innebär att resultatet är bland de 25 procent bästa kommunerna, gult att resultatet är bland de 50 procent i mitten, och rött att resultatet är bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Sammanfattning av undersökningen 2019

 

Bildtext:Totalt antal nyckeltal

För 2019 ingick 42 nyckeltal i undersökningen och 11 av Karlstads resultat placerade sig bland de 25 procent bästa kommunerna, 18 bland de 50 procent i mitten, och 8 bland de 25 procent sämsta kommunerna. För 5 nyckeltal finns inget resultat tillgängligt och dessa markeras därför med grå färg.

Bildtext: Antal nyckeltal per område

Det området som har flest resultat bland de 25 procent bästa kommunerna är barn och unga där 7 av 15 nyckeltal har ett resultat som placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna, 6 nyckeltal har ett resultat bland de 50 procent i mitten, och 2 nyckeltal har ett resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Stöd och omsorg är det området med flest resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna där 5 av 14 nyckeltal har ett resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna, 5 nyckeltal har ett resultat bland de 50 procent i mitten, och 2 nyckeltal har ett resultat bland de 25 procent bästa kommunerna. För området stöd och omsorg har två nyckeltal inget resultat tillgängligt.

Inom området samhälle och miljö placerar sig de flesta av våra resultat bland de 50 procent i mitten där 7 av 13 nyckeltal har ett resultat bland de 50 procent i mitten, 2 nyckeltal har ett resultat bland de 25 procent bästa kommunerna, och 1 nyckeltal har ett resultat bland de 25 procent sämsta kommunerna. För området samhälle och miljö har tre nyckeltal inget resultat tillgängligt.

Karlstads resultat

Kommunens kvalitet i korthet 2019.pdf

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Jämför med andra kommuner

I vår Hitta och jämför-service kan du jämföra Karlstads resultat med våra jämförelsekommuner; Gävle, Jönköping, Kalmar, Linköping, Luleå, Sundsvall, Växjö och Örebro.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den