Undersökningar

Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar kommunens sätt att leda verksamheten och sättet att samspela i organisationen, inte resultatet.

Utöver intervjuer med förtroendevalda, förvaltningsledning, enhetschefer och fackliga representanter genomförs även en omfattande granskning av våra dokument, karlstad.se och vårt intranät. Genom utvärderingen mäts ”temperaturen” i hela den kommunala organisationen och på ett konkret sätt pekas utvecklingsområden ut.

Kommunkompassen 2015.pdf

Kommunkompassen 2012.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den