Kund- och brukarundersökningar

Kund- och brukarundersökningar inom äldreomsorg

Varje år får kunderna inom äldreomsorgen svara på frågor om hur de uppfattar service och kvalitet. Alla privata och kommunala utförare ingår i undersökningen som visar att kunderna känner sig trygga och nöjda med den hjälp de får.

Bästa kvalitetsområde inom äldreomsorgen är personalens bemötande. Inom hemtjänsten och särskilt boende är 95 procent av de tillfrågade nöjda med personalens bemötande. Inom hemtjänsten känner 85 procent förtroende för personalen. Inom särskilt boende känner 87 procent sig trygga på sitt boende.

I Hitta och jämför service kan du jämföra hur kunderna inom äldreomsorgen upplever verksamheten.

Nedan kan du läsa undersökningsrapporterna från 2018.

2018

Totalrapport äldreomsorg hemtjänst 2018.pdf

Totalrapport äldreomsorg särskilt boende 2018.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den