Kund- och brukarundersökningar

Kund- och brukarundersökningar inom funktionsstöd

Varje år får kunderna inom handikappomsorgen svara på frågor om hur de uppfattar service och kvalitet. Alla privata och kommunala utförare ingår i undersökningen som visar att brukarna känner sig trygga och nöjda med den hjälp de får. Det totala indexvärdet för 2013 är 4,4 på en femgradig skala.

Samtliga insatser inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) får i årets mätning höga index, mellan 4,1-4,8. De insatser som får de högsta medelvärdena är ledsagare och avlösarservice.

I Hitta och jämför service kan du jämföra hur kunderna inom funktionsstöd upplever verksamheten.

Nedan kan du läsa undersökningsrapporterna från i år och tidigare år.

2015

Totalrapport funktionsstöd 2015.pdf

2014

Totalrapport funktionsstöd 2014.pdf

2013

Totalrapport funktionsstöd 2013

2012

Totalrapport funktionsstöd 2012

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den