Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp

Pratbubblor med text

Vart tredje år genomförs undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mer än 1 300 åttondeklassare och elever i årskurs två på gymnasieskolan deltar.

Under hösten 2017, med start under vecka 45,  kommer årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och framtidsplaner i en enkätundersökning som kallas för Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Det är fjärde gången Karlstads kommun genomför enkäten, den har tidigare gjorts 2008, 2011 och 2014.

Vad är Lupp?

Lupp har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att landets kommuner ska få större kunskap om unga. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Undersökningen ger oss en god helhetsbild på hur kommunens unga mår och visar tendenser bland unga, vilket är en bra vägvisare på samhällets utveckling. Genom Lupp kan man därför tidigt upptäcka var insatser behövs. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i Karlstads kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Hur går det till?

Enkäten består av cirka 80 frågor och tar upp allt från ungas hälsa och deras syn på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga upplever sin fritid, skola och möjligheten att få arbete. Enkäten är webbaserad och genomförs på lektionstid. Den finns förutom på svenska, även på engelska och arabiska.

Eleverna svarar anonymt på frågorna och det går inte att koppla ett svar till en viss elev. Det är frivilligt att besvara enkäten, så om någon inte vill delta har de möjlighet att avstå. Svaren kommer att sammanställas till en rapport som sedan ska användas som underlag av kommunen i beslut som rör unga.

Kontakt

Ina Jacobsen, ungdomssamordnare, kommunledningskontoret.
054-540 12 98 eller ina.jacobsen@karlstad.se

Rapporter

Här hittar du rapporterna från de undersökningar som Karlstads kommun deltagit i. 

Rapport - Lupp 2008.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den