Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp

Pratbubblor med text

Vart tredje år genomförs undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Under hösten 2017 fick årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet svara på frågor om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och framtidsplaner i en enkätundersökning som kallas för Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Det är fjärde gången Karlstads kommun genomför enkäten, den har tidigare gjorts 2008, 2011 och 2014.

Vad är Lupp?

Lupp har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att landets kommuner ska få större kunskap om unga. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Undersökningen ger oss en god helhetsbild på hur kommunens unga mår och visar tendenser bland unga, vilket är en bra vägvisare på samhällets utveckling. Genom Lupp kan man därför tidigt upptäcka var insatser behövs. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i Karlstads kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

LUPP 2018

Presentation LUPP 2018.pdf
Resultatrapport LUPP 2018 med anteckningar.pdf
Analysrapport LUPP 2018.pdf
Bilaga 2 LUPP Workshop sammanställning 2018.pdf

Tidigare rapporter

Här hittar du rapporterna från de undersökningar som Karlstads kommun deltagit i. 

Rapport - Lupp 2008.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den