SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING 2019

Karlstadsborna mest nöjda i landet med kulturutbudet

När SCB frågar kommuninvånarna i 135 kommuner i Sverige har Karlstad de nöjdaste invånarna när det gäller den egna kommunens kulturutbud för fjärde året i rad. Karlstad uppfattas också som en bra plats att bo och leva på. I jämförelse med övriga medverkande kommuner ligger Karlstad mycket bra till med överlag nöjda invånare. Resultatet från årets undersökning visar dock generellt på en liten nedgång jämfört med tidigare år.

Resultaten kommer från den senaste medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån, SCB. Invånare i 135 kommuner har satt betyg på sin kommun i frågor som rör kommunen som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande.

Karlstads kommun är med i undersökningen för att få underlag till det löpande kvalitetsarbetet och har under flera år fått bra resultat.

Första plats fjärde året i rad

För området kultur ligger Karlstad på första plats med de nöjdaste kommuninvånarna för fjärde året i rad.

Högsta betygen

De områden där Karlstadsborna är mycket nöjda och ger sina högsta betyg är vatten och avlopp, räddningstjänst och utbildningsmöjligheter. Karlstadsborna ger också höga betyg till kultur, det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheter. Det är områden som hör till kommunen som plats att bo och leva på och där Karlstad ligger särskilt bra till jämfört med genomsnittet av deltagande kommuner. I Karlstad rekommenderar man också gärna sin kommun till andra.

Minst nöjda är Karlstadsborna med möjligheterna till inflytande i kommunen och framförallt sin egen möjlighet att påverka. Trots att Karlstad har låga värden inom dessa områden, ligger vi ändå över genomsnittet av deltagande kommuner. Detta är områden där alla kommuner brukar få lägre värden.

Bättre än genomsnittet

Karlstads kommun får högre betyg än genomsnittet på samtliga områden som ingår i undersökningen utom för äldreomsorgen och kontakt där vi ligger på snittet eller något lägre. Utbildningsmöjligheterna får betydligt bättre betyg än genomsnittet liksom det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheterna. Undersökningens resultat visar att Karlstadsborna är klart nöjdare med sin plats att leva och bo på än den genomsnittliga invånaren i deltagande kommuner.

Läs mer nedan.

Nyhetsbrev MBU 2019.pdf  Medborgarundersökningen 2019.pdf

Nyhetsbrev MBU 2017.pdf

Nyhetsbrev MBU 2016.pdf

Nyhetsbrev MBU 2015.pdf

Nyhetsbrev MBU 2014.pdf

Nyhetsbrev MBU 2013.pdf

Nyhetsbrev MBU 2012.pdf

Resultaten för alla deltagande kommuner finns i SCB:s statistikdatabas.

Rapporter och rapportbilagor för Karlstad

Rapport 2019.pdf   Rapportbilaga 2019.pdf

Rapport 2018.pdf   Rapportbilaga 2018.pdf

Rapport 2017.pdf   Rapportbilaga 2017.pdf

Rapport 2016.pdf   Rapportbilaga 2016.pdf

Rapport 2015.pdf   Rapportbilaga 2015.pdf

Rapport 2014.pdf   Rapportbilaga 2014.pdf  

Rapport 2013.pdf   Rapportbilaga 2013.pdf  

Rapport 2012.pdf   Rapportbilaga 2012.pdf  

Rapport 2010.pdf

Rapport 2008.pdf

Rapport 2007.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den