SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING 2018

Karlstadsborna Sveriges mest nöjda med sin kommuns kulturutbud

När SCB frågar kommuninvånarna i över 100 kommuner i Sverige, har Karlstad de nöjdaste invånarna när det gäller den egna kommunens kulturutbud. Karlstadsborna är också nöjdare än andra med den egna kommunens utbildningsmöjligheter, kommersiella utbud, fritidsmöjligheter samt kommunikationer. 

Resultaten kommer från den senaste medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån, SCB. Invånare i 111 kommuner har satt betyg på sin kommun i frågor som rör kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande.

Karlstads kommun är med i undersökningen för att få underlag till det löpande kvalitetsarbetet och har under flera år fått bra resultat med höga betyg.

Första plats

För området kultur ligger Karlstad på första plats med de nöjdaste kommuninvånarna bland alla de deltagande kommunerna.

Högsta betygen

De områden där Karlstadsborna är mycket nöjda och ger sina högsta betyg är förutom kultur även vatten och avlopp, räddningstjänsten och utbildningsmöjligheter. Karlstadsborna ger också höga betyg till det kommersiella utbudet, fritidsmöjligheter, renhållning och sophämtning samt kommunikationer.

Minst nöjda är Karlstadsborna med sin möjlighet att påverka, ett område där alla kommuner brukar få lägre värden.

Bättre än genomsnittet

Karlstads kommun får högre betyg än genomsnittet inom alla 29 områden som ingår i undersökningen. Utbildningsmöjligheterna får betydligt bättre betyg än genomsnittet samt rekommendation; att Karlstadsborna gärna rekommenderar andra att flytta hit. Andra områden där Karlstad får mycket högre värden än genomsnittet är kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och kommunikationer.

Att utveckla

För områdena trygghet, grundskolan, äldreomsorgen och arbetsmöjligheter är det lite större avstånd till de kommuner som har fått de allra högsta betygen, även om dessa områden också ligger över genomsnittet för Karlstads del.

Största ökningen

Jämfört med förra årets undersökning har de största ökningarna skett inom områdena arbetsmöjligheter, bostäder, äldreomsorgen samt kontakten med och förtroendet för kommunen.

Läs mer nedan.

Det sammanfattande nyhetsbrevet för 2018 publiceras inom kort, men rapporterna i sin helhet finns längre ner på denna sida.

Nyhetsbrev MBU 2017.pdf

Nyhetsbrev MBU 2016.pdf

Nyhetsbrev MBU 2015.pdf

Nyhetsbrev MBU 2014.pdf

Nyhetsbrev MBU 2013.pdf

Nyhetsbrev MBU 2012.pdf

Resultaten för alla deltagande kommuner finns i SCB:s statistikdatabas.

Rapporter och rapportbilagor för Karlstad

Rapport 2018.pdf   Rapportbilaga 2018.pdf

Rapport 2017.pdf   Rapportbilaga 2017.pdf

Rapport 2016.pdf   Rapportbilaga 2016.pdf

Rapport 2015.pdf   Rapportbilaga 2015.pdf

Rapport 2014.pdf   Rapportbilaga 2014.pdf  

Rapport 2013.pdf   Rapportbilaga 2013.pdf  

Rapport 2012.pdf   Rapportbilaga 2012.pdf  

Rapport 2010.pdf

Rapport 2008.pdf

Rapport 2007.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den