Undersökningar

Kritik på teknik - en undersökning om kommunal service

Kritik på teknik är en undersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vart tredje år. I undersökningen får boende i ett hundratal svenska kommuner svara på frågor om till exempel skötsel av parker, gator och dricksvatten.

Karlstad har deltagit i undersökningen sedan 1992. I länklistan nedan hittar du Karlstads resultat från de senaste omgångarna. 

Resultat 2019

2019 fick Karlstads kommun höga poäng från Karlstadsborna. Parkskötsel, snöröjning, gång- och cykelvägar och dricksvatten är alla områden där Karlstad får goda betyg jämfört med Sverige som helhet. Gatuunderhåll får sämre siffror.

Enkäter har skickats ut till 500 personer i Karlstads kommun under våren 2019 och 45 procent svarade. Resultatet visar att Karlstadsborna överlag verkar nöjda med den kommunala servicen.

Näst bäst på dricksvatten

98 procent av alla som svarat på enkäten anger att de är nöjda med dricksvattenkvaliteten i Karlstad. Av de 102 kommuner som deltar i undersökning hamnar Karlstad på andra plats.

Toppbetyg för parkskötsel

Kommuninvånarna är också nöjda med skötseln av kommunens parker. Närmare nio av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts i kommunen, vilket är en större andel än i Sverige som helhet där snittet ligger på 68 procent.

Inte nöjda med standarden på gator och vägar

Flera frågor i undersökningen handlar om gator och vägar. Karlstad är bättre än genomsnittet på gång- och cykelvägar och ligger bra till när det handlar om snöröjning och halkbekämpning. Men endast 19 procent är nöjda med gatuunderhållet i kommunen. Jämfört med riksgenomsnittet på 29 procent har Karlstad ett jobb kvar att göra.

2018 la kommunen 28 miljoner på ny beläggning, 2019 satsas 36 miljoner. Även 2020 kommer kommunen lägga 36 miljoner på asfaltering. Under 2019 blev det ny beläggning på 2,4 mil bilväg och 10,2 kilometer gång- och cykelväg.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den