Våra löften till Karlstadsborna

Servicegarantier

För att du som Karlstadsbo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har vi servicegarantier för en rad tjänster.

En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Exempelvis har du rätt att få besked om bygglov eller ekonomiskt bistånd inom en viss tid. Vi garanterar också att ditt barn får barnomsorgsplats och att alla barn över sex år har rätt att delta i sommarsimskolan. Om vi inte håller vad vi lovar ska vi rätta till det snarast. I vissa fall kompenserar vi dig med avdrag på avgiften eller fribiljetter till kommunens verksamheter, till exempel till badhuset.

Om du anser att vi inte uppfyller servicegarantin, har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss.

Kontaktcenter
Tel: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär inte det att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Här hittar du en lista med alla kommunens servicegarantier.

Uppdaterad den