Servicegarantier

Vi garanterar handläggare inom två veckor

För att stödja näringslivets utveckling och tillväxt erbjuder Karlstads kommun företagare att köpa eller upplåta mark. Vanligtvis så är marken avsedd för handel, kontor och industri, men kommunen strävar efter att kunna erbjuda alla typer av verksamhetsmark.

I kommunens tomtbank finns det tomter som kommunen direkt kan sälja till företagare. Frågor rörande annan mark kan kräva längre processer. Det kan till exempel gälla ärenden som rör detaljplan eller utbyggnad av infrastruktur. I de fallen utses en ansvarig handläggare för ärendet inom två veckor.

Vi garanterar:

Du som är företagare och som har behov av kommunal mark utanför kommunens tomtbank tilldelas en ansvarig handläggare så snart som möjligt, men senast inom två veckor från det att du kontaktat kommunen.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi lovar att återkomma med en förklaring till varför det har dröjt och ger dig snarast besked om vem som ska handlägga ditt ärende.

Kontakta oss:

Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den