Servicegaranti

Läsa, skriva och räkna: En garanti för tidiga insatser

Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.

Vi garanterar: 

Alla elever som är i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det.

Om vi inte håller det vi lovar: 

Vårdnadshavaren får snarast en förklaring till varför stödet har uteblivit och erbjuds en tid för utvecklingssamtal där planering för det berättigade stödet eller utmaningen planeras.

Kontakta oss: 

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den