Befolkningsutveckling

Hur har Karlstads befolkning förändrats sedan årsskiftet?

Här kan du läsa om kommunens folkmängd och befolknings-förändringar för olika år i form av kvartals-, halvårs- och helårssiffror.

Uppdaterad den