Befolkningsutveckling

Hur har Karlstads befolkning förändrats sedan årsskiftet?

Här kan du läsa om kommunens befolkningsförändringar för olika år i form av kvartal-, halvårs- och helårssiffror.

Uppdaterad den