Befolkningsutveckling

Största befolkningsökningen sedan 2010

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att Karlstads kommun har ökat sin befolkning med 953 personer under 2016. Vid årsskiftet var vi 90 198 invånare i kommunen. Ökningen är större än föregående år och den största sedan 2010.

- Det går inte att ta miste på att det händer saker i kommunen. Nya bostäder, skolor, vägar och broar byggs. Kulturlivet med Operan, Värmlandsmuseum, Lerins konsthall och spännande arrangemang lockar människor från när och fjärran. Naturen och utbudet av olika fritidsaktiviteter bidrar till att vi har en god livskvalitet. Karlstad är en attraktiv kommun som vi ska vara stolta över. Vi växer och ska fortsatta växa samtidigt som vi ska värna om stadens själ, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Uppnår befolkningsmålet

Under 2016 flyttade 5 774 personer till Karlstads kommun och 4 999 personer flyttade härifrån. Det innebär att det var 775 fler som flyttade hit än som flyttade härifrån. Den resterande delen av ökningen består av ett födelseöverskott på 165 personer. Det föddes 1 027 barn och det dog 862 personer.

Karlstads befolkningsökning under 2016 blev 1,1 procent. Det innebär att vi har uppnått kommunens mål om att öka befolkningen med minst en procent per år.

Den stora flyktingströmmen under hösten 2015 har under 2016 börjat få genomslag i statistiken, eftersom handläggningstiden för att bevilja uppehållstillstånd ofta tar minst ett år. Nyanlända kan inte bli folkbokförda innan de har fått uppehållstillstånd.

Karlstadsregionen har drygt 138 000 invånare

Sett till hela Värmlands län ökade befolkningen med 3 430 personer och vid årsskiftet var vi 279 334 invånare i länet.

Karlstadsregionen med dess fem kommuner ökade tillsammans med 1 446 personer och var vid årsskiftet 138 237 invånare.

Kil var den enda kommunen i länet med en befolkningsminskning. Alla värmländska kommuner utom Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil har färre födda än döda och är beroende av ett positivt flyttnetto med fler inflyttare än utflyttare, för att öka sin befolkning.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den