Befolkningsutveckling

Många barn föddes under första halvåret 2016

Fler barn än vanligt föddes i Karlstad under första halvåret 2016 visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Vid halvårsskiftet hade Karlstads kommun 89 379 invånare. 

Siffrorna för årets första halvår har blivit officiella. Karlstads kommun har ökat med 134 invånare från årsskiftet till sista juni, jämfört med förra årets halvårsökning på 175 personer. Därmed var vi 89 379 invånare vid halvårsskiftet. Den stora befolkningsökningen brukar ske under andra halvåret.

Juni månad har den största utflyttningen, med fler utflyttade än inflyttade. Därför blir inte halvårssiffrorna så höga. Många studenter flyttar från Karlstad i juni efter avslutade studier, vilket brukar få genomslag i statistiken.

Fler flyttade hit från utlandet

Befolkningsökningen består av ett positivt födelseöverskott, fler födda än döda och ett positivt flyttnetto, fler inflyttade än utflyttade. Det föddes fler barn än tidigare under ett första halvår, 530 barn. Det kan jämföras med föregående år motsvarande period, då det föddes 488 barn.

2 316 personer flyttade in till Karlstad under årets första halvår 2016 och 2 282 flyttade ut från Karlstad, vilket ger ett positivt flytnetto på 34 personer. De flesta inflyttade kom från andra delar av Sverige men även från övriga Värmland. Drygt 300 personer flyttade till Karlstad från utlandet, vilket är något fler än tidigare år och resulterade i ett invandringsnetto på 183 personer. De stora flyktingströmmarna ingår inte i de siffrorna.

Stor befolkningsökning för Värmland

Värmlands län ökade sin befolkning med 836 invånare, vilket kan jämföras med förra åtets halvårsökning på 134. Det är bara i Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil som det föds fler än dör, men flera av kommunerna i Värmland kompenseras av detta genom fler inflyttade än utflyttade och får därmed en folkökning. Ovanligt många kommuner i länet ökade sin befolkning, alla utom Eda och Hagfors. Flera av länets kommuner utanför Karlstadsregionen hade en större inflyttning från utlandet än från egna länet eller övriga Sverige.

Befolkningssiffror Karlstads kommun - halvår 2016.pdf

Befolkningssiffror alla kommuner - halvår 2016.xlsx

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den