Befolkningsutveckling 2016

700 fler Karlstadsbor hittills i år

Fram till 30 september i år har befolkningen i Karlstad ökat med 700 personer och är nu uppe i 89 945 invånare.

Det flyttade in cirka 4 410 personer samtidigt som cirka 3 870 personer flyttade ut, vilket innebär 540 fler inflyttade än utflyttade. Det föddes 805 barn under de tre första kvartalen samtidigt som det avled 654 personer, vilket innebär 151 fler födda än avlidna. 

Ökad inflyttning från utlandet

Den största skillnaden från tidigare år är det stora flyttnettot från utlandet. Det flyttade in 597 personer från utlandet samtidigt som 212 personer flyttade utomlands, vilket innebär ett utlandsnetto på 385 personer. Det innebär att mer än hälften av befolkningsökningen består av nettoinflyttning från utlandet. Resterande del av befolkningsökningen består av nettoinflyttning från egna länet samt övriga Sverige (153 personer), samt födelseöverskottet på 151 personer.

Över 2 000 fler värmlänningar

Befolkningen i Värmlands län ökade med 2 041 personer jämfört med förra året samma period då ökningen var 764. Bland kommunerna i Värmland är det endast Hagfors som har en befolkningsminskning, övriga kommuner ökar och framför allt på grund av ett positivt flyttnetto från utlandet, med fler inflyttade än utflyttade. Hammarö är dock ett undantag med ett större flyttnetto från egna länet än från utlandet.

Karlstad på femte plats av jämförelsekommunerna

Bland Karlstads jämförelsekommuner ökar Växjö, Jönköping, Örebro och Linköping mer än Karlstad. Luleå ligger på ungefär samma ökning som Karlstad. Resterande kommuner, Gävle, Sundsvall och Kalmar, ökar inte riktigt lika mycket sett till kvartal 1-3 2016.

Folkmängd och befolkningsutveckling 2000-2016 kvartal 1-3

Alla kommuner 2016 kvartal 1-3

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den