BEFOLKNINGSUTVECKLING 2019

Fler stannar i Karlstad

Från årsskiftet fram till sista mars har Karlstads befolkning ökat med 307 personer, enligt Statistiska centralbyråns befolkningssiffror. Det är rekord för ett första kvartal och innebär att Karlstads kommun hade 92 804 invånare den 31 mars 2019. Den stora ökningen beror på fortsatt hög inflyttning men framförallt på minskad utflyttning.

Minskad utflyttning

Inflyttningen till Karlstad fortsätter att ligga på en hög nivå, även om antalet inte var riktigt lika högt första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Utflyttningen från kommunen var också lägre, vilket innebär att fler personer stannade kvar i Karlstad.

Under första kvartalet 2019 flyttade 1 314 personer till Karlstads kommun samtidigt som 1 023 personer flyttade härifrån. Det innebär ett positivt flyttnetto på 291 personer. Kommunen har alltså ett ännu större positivt flyttnetto i år än vad vi hade förra året. Då var flyttnettot 262 personer. Årets flyttnetto är det högsta för ett första kvartal under hela 2000-talet.

Många inflyttare från övriga Sverige

De flesta som flyttade till Karlstad kom från kommuner utanför Värmland. Under första kvartalet kom 617 personer inflyttande från någon annan del av Sverige än Värmland. Från Värmland flyttade 540 personer till Karlstad. Från utlandet kom 157 personer.

Utflyttningen till Värmlands övriga kommuner och övriga Sverige var något lägre än föregående år. Flyttöverskottet till Karlstad från övriga länet blev 139 personer, från övriga Sverige 73 och från utlandet 79 personer. 

Många nyfödda

Det föddes 221 barn under första kvartalet, vilket är lite färre än förra året. Under samma period avled 218 personer. Viket innebär att födelseöverskottet enbart är 3 personer.

Statistiken för första kvartalet visar som helhet att Karlstads kommun har goda förutsättningar att nå målet om att öka befolkningen med minst en procent under 2019.

Värmland ökade med 164 personer

I Värmland ökade antalet invånare med 164 personer. Det innebär att den 31 mars 2018 bodde det 281 646 personer i Värmland.

Underlag

Alla kommuner_befolkning_kv1_2019.xlsx

Tabell kvartal 1, 2000-2019 Karlstad.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den