Statistik om Karlstads delområden

Områdesfakta

Här kan du ta del av statistik på olika delområden i kommunen. 

Områdesfakta (version 2020) är en sammanställning av statistik uppdelat på mindre områden inom Karlstads kommun. Siffror finns om allt ifrån folkmängd till bostäder och ohälsa. Du får en bra överblick av statistiken som är nedbruten på stadsdelar/bostadsområden samt tätortsområden och kan lättare göra jämförelser mellan olika områden. Uppgifterna finns även att hämta i Karlstads kommuns statistikdatabas och kan då visas uppdelat på kön och i vissa fall ålder: www.karlstad.se/statistikdatabasen.

Socioekonomiska förutsättningar (version 2020) är en sammanställning av socioekonomisk statistik uppdelad i 13 geografiska områden i kommunen, lite större och färre områden än ovan. 

 

Uppdaterad den