Statistik om Karlstad och delområden

Områdesfakta och nyhetsbrev

Här kan du ta del av statistik på olika delområden i kommunen samt läsa vad som skrivits i de statistiska nyhetsbreven.

Områdesfakta är en sammanställning av statistik uppdelat på 32 mindre områden inom Karlstads kommun. Siffror finns om allt ifrån folkmängd till bostäder och ohälsa. Du får en bra överblick av statistiken som är nedbruten på stadsdelar/bostadsområden samt tätortsområden och kan lättare göra jämförelser mellan olika områden. Uppgifterna finns även att hämta i statistikdatabasen och kan då visas uppdelat på kön och i vissa fall ålder.

Socioekonomiska förutsättningar (version 2020) en sammanställning av socioekonomisk statistik uppdelad i 13 geografiska områden i kommunen, lite större och färre områden än ovan. 

Statistiska nyhetsbrev och rapporter

Nyhetsbrev: Befolkningsutvecklingen 2020 (februari 2021)

Nyhetsbrev: Medborgarundersökningen 2020 (januari 2021)

Nyhetsbrev: Befolkningsutvecklingen 2019 (februari 2020)

Nyhetsbrev: Medborgarundersökning 2019 (januari 2020)

Uppdaterad den