Statistiklänkar och kommunjämförelser

Statistik om Karlstad från andra myndigheter och organisationer

Hittar du inte den statistik du söker på kommunens statistiksidor får du här några förslag på länkar till andra myndigheter och organisationer som har siffror om Karlstads kommun eller Värmland. Några av dem har även statistikverktyg för kommunjämförelser.

Statistikmyndigheten SCB är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken och har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik. SCB har bland annat en webbsida med visualiseringar av kommunsiffror.

Arbetsförmedlingen har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.

Brottsförebyggande rådet, Brå, ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

Ekonomifakta har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning med möjlighet till kommunjämförelser.

Kolada är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Det finns även olika öppna jämförelser och andra kommunfaktasidor utifrån olika teman, till exempel Om kommunen. Bakom databasen står föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden till exempel bränder och trafikolyckor.

Regionfakta har lättillgänglig beskrivande statistik om Värmlands befolkning, näringsliv och samhälle.

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten har en databas, Folkhälsodata, som innehåller bland annat statistik kopplat till folkhälsan i kommunerna. Myndigheten har även en FolkhälsoStudio, ett interaktivt visualiseringsverktyg, där man kan göra sina egna analyser och kommunjämförelser.

Svenskt Näringsliv visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner, till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram nyckeltal, analyser och statistikpaket bl a när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Uppdaterad den