Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens och nämnders beslut i korthet

En ordförandeklubb på ett bord. I bakgrunden syns människor i oskärpa.

I kommunstyrelsen och våra nämnder fattas beslut som påverkar din vardag. För att du som medborgare ska kunna ta del av vad som bestämts kan man alltid läsa handlingar och protokoll - eller så tar man del av våra "Beslut i korthet". 

Kommunstyrelsen och flera nämnder levererar alltid ett "Beslut i korthet" efter varje möte. Ett lite enklare sätt att ta del av de viktigaste besluten. Här har vi samlat alla de som gör detta regelbundet. Klicka på den styrelse/nämnd som du är intresserad av.

Om du vill veta när det är sammanträde, eller kanske mer i detalj studera handlingar från samtliga nämnder kan du naturligtvis göra det. 

 

Uppdaterad den