Lagar och regler

Lokala föreskrifter, ordningsregler, reglementen och avgifter

Här hittar du författningssamlingen, som bland annat innehåller taxor och avgifter, reglementen och föreskrifter för renhållning, torghandel och hälsoskydd.

Författningssamlingen

Uppdaterad den