Lagar och regler

Lokala föreskrifter, ordningsregler, reglementen och avgifter

Här hittar du författningssamlingen, som bland annat innehåller taxor och avgifter, reglementen och föreskrifter för renhållning, torghandel och hälsoskydd.

Författningssamlingen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den