Press- och informationsmaterial

Kungörelser

Här hittar du kungörelser från Karlstads kommun. Med kungörelser menar vi till exempel samråd och granskning av planer, bygglov, vissa miljöskyddsärenden och flytt av fordon.

Här ser du den senaste tidens kungörelser och om du vill ta del av äldre kungörelser kan du höra av dig till oss så kan vi plocka fram dem ur vårt diarium.

Lokala trafikföreskrifter, så kallade LTF:er, finns sökbara på transportstyrelsens webbplats och kungörs inte här.

Lokala trafikföreskrifter hos transportstyrelsen

Handlingar och beslut som rör Karlstads kommuns olika politiska instanser kungörs inte här utan samlas på egna sidor.

Möten, handlingar och protokoll

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den