Stiftelser

Stiftelser och fonder

Du som medborgare i Karlstads kommun kan söka stipendier och bidrag ur olika stiftelser som kommunen förvaltar.

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Sökbara stiftelser

Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka stipendie ur den. Dessa krav finns att läsa om under varje stiftelse.

Här finns en lista över sökbara stiftelser

Söka stipendie ur stiftelse

Alla stiftelser har sina särskilda ansökningstider. Under varje stiftelse framgår detta och hur du gör för att söka.

Stiftelser som inte är sökbara

Utöver de sökbara stiftelserna finns det också sådana som du inte kan söka stipendium eller bidrag ur. De delas istället ut till en person som en stipendiekommitté utsett. Till exempel kan det vara en stiftelse där pedagoger inom skolan kan nominera en elev de tycker ska få pengar ur stiftelsen.

Här finns frågor och svar om stiftelser samlade

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

På Länsstyrelsens hemsida finns en sökmotor för samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.

Uppdaterad den