Stiftelser

Frågor och svar om stiftelser

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål, men det är inte kommunen som äger pengarna.

Vad är skillnad på stiftelse och gåva?

Skillnaden mellan stiftelse och gåva är att gåvan inte har några villkor förknippade med sig. Gåvan är en summa pengar som man alltså är fri använda hur man vill. Stiftelse är en summa pengar som har ett villkor kopplat till sig för vad eller hur de ska använda pengarna.

Vad är skillnaden mellan stiftelse, fond och stipendium?

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Denna mottar då pengarna i form av ett stipendium.

Vem kan söka?

Det framgår i varje stiftelses information vem som kan söka pengar ur en stiftelse.

Hur söker jag?

I den information som finns om varje stiftelse kan du läsa mer om hur du söker. På sidan över sökbara stiftelser finns stiftelserna listade. Vissa stiftelser annonseras också i dagspress.

Hur många stipendier finns det att söka i Karlstads kommun?

Karlstads kommun förvaltar i dag cirka 130 stiftelser. Under 2015 gör kommunen en översyn av dessa. Antalet stipendier som går att söka varierar från år till år då det beror på beloppen som delas ut. Vissa år delas färre stipendier ut med större belopp och andra år fler stipendier med lägre belopp.

Vad avgör hur mycket pengar jag kan få?

Det varierar från stiftelse till stiftelse. En del stiftelser har ett förutbestämt belopp som då framgår i informationen om stiftelsen. I andra fall beslutar den som utsetts som förvaltare av stiftelsen vilket belopp varje stipendiat får beviljat. Det finns oftast också kriterier som den som söker ska uppfylla. Det kan till exempel vara bostadsort, ålder eller liknande.

Hur fungerar stiftelser som inte är sökbara?

Pengar ur sådana stiftelser delas ut till bland annat elever i grundskolan utifrån egna kriterier och olika nomineringar som pedagoger i skolan får göra för sina elever i grundskolan. Det finns även stiftelser som delar ut pengar till barnomsorgen som ett extra tillskott till olika åtgärder eller material där stiftelsens förvaltare anser att det kan behövas.

Hur ofta kan jag söka pengar från samma stiftelse?

Det finns inga generella regler som bestämmer detta, däremot kan varje stiftelse ha särskilda bestämmelser för det.

Kan jag söka pengar från flera olika stiftelser samtidigt?

Ja.

Kontrollerar någon vad jag använder pengarna till?

I vissa fall framgår det i beslutet att någon form av motprestation ska presenteras av den som får stipendiet. Om detta inte framgår så är det ingen som kontrollerar vad pengarna används till utan man förutsätter att de används i det syfte som var tänkt.

Jag har andra frågor om stiftelser. Vem vänder jag mig till?

Här hittar du kontaktuppgifter till de som ansvarar för stiftelser i Karlstads kommun.

Uppdaterad den