Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Porträtt på chefer

 • Ulrika K Jansson, kommundirektör
 • Mikael Jareke, biträdande kommundirektör
 • Carina Strandberg, ekonomidirektör
 • Katarina Äleklint, kommunikationsdirektör
 • Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör
 • Ulf Johansson, tillväxtdirektör
 • Carina Wiberg, administrativ chef
 • Gunilla Nilsson, HR-direktör
 • Monica Persson, socialdirektör
 • Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör
 • Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen
 • Anna Lööf Falkman, vd, Mariebergsskogen
 • Kristin Idskog direktör kultur- och fritidsförvaltningen
 • Susanne Edsgård, vd Karlstads Parkerings AB
 • Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör
 • Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör
 • Helena Berg, miljödirektör
 • Johan Kullander, direktör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Nils Weslien, förbundsdirektör Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Erik Kornfeld, vd Karlstads energi AB
 • Camilla Sperling, vd Karlstads Airport
 • Jonas Persson, vd Karlstads el- och stadsnät
 • Carin Skarman, vd, KBAB
 • Lars-Göran Sundgren, IT-chef