Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Porträtt på politiker

 • Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
 • Alexander Torin (M), kommunalråd
 • Monika Bubholz (MP), kommunalråd och ordförande Karlstads Energi AB
 • Niklas Wikström (L), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden
 • Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet
 • Erik Nilsson (KD), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden
 • Linda Larsson (S), kommunalråd
 • Anders Tallgren (S), kommunalråd
 • Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden och ordförande Karlstads Stadshus AB
 • Johanna Larsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 • Torbjörn Nilsson (MP), ordförande i miljönämnden
 • Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
 • Andreas Pettersson (C), styrelseordförande Karlstads Bostads AB
 • Henrik Lindblom (L), styrelseordförande Karlstads Parkerings AB
 • Margareta Nisser Larsson (M), styrelseordförande Mariebergsskogen AB
 • Helene Torvaldsdotter Dehring (M), ordförande Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd